Изберете јазик:

Се наоѓате во:

Почетна Медиуми

Медиуми

14/09/2022

Публиката во Пазин одушевена од илустрациите на македонските автори на изложбата „Дом без граници“

https://time.mk/c/5b2f1245ed/publikata-vo-pazin-odusevena-od-ilustraciite-na-makedonskite-avtori-na-izlozbata-dom-bez-granici.html

14/09/2022

Публиката во Пазин одушевена од илустрациите на македонските автори на изложбата „Дом без граници“

https://a1on.mk/culture/publikata-vo-pazin-odushevena-od-ilustraciite-na-makedonskite-avtori-na-izlozhbata-dom-bez-granici/

14/09/2022

„Литера“ ја промовира македонската современа илустрација за деца во Хрватска

https://republika.mk/vesti/kultura/litera-ja-promovira-makedonskata-sovremena-ilustracija-za-deca-vo-hrvatska/

14/09/2022

ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКА ИЛУСТРАЦИЈА „ДОМ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ВО ХРВАТСКА

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=500645

13/09/2022

ПАЗИН, ХРВАТСКА - ИЗЛОЖБА НА ИЛУСТРАЦИИ ОД „ЛИТЕРА“

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=500403

02/09/2022

Караванот „Литера“ патува во Валандово, Чалакли и Казандол

https://republika.mk/vesti/kultura/karavanot-litera-patuva-vo-valandovo-chalakli-i-kazandol/

02/09/2022

Караванот „Литера“ патува во Валандово, Чалакли и Казандол

https://nezavisen.mk/karavanot-litera-patuva-vo-valandovo-chalakli-i-kazandol/

02/09/2022

КАРАВАНОТ „ЛИТЕРА“ ПАТУВА ВО ВАЛАНДОВО, ЧАЛАКЛИ И КАЗАНДОЛ

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=498728

02/09/2022

Децентрализирана култура: „Литера“ патува во Валандово, Чалакли и Казандол

https://umno.mk/decentralizirana-kultura-litera-patuva-vo-valandovo/

02/09/2022

Прес клипинг за Литера во Валандово

https://republika.mk/vesti/kultura/karavanot-litera-patuva-vo-valandovo-chalakli-i-kazandol/

16/08/2022

Фестивалот „Литера“ почна со Летен креативен камп во Богданци

https://republika.mk/vesti/kultura/festivalot-litera-pochna-so-leten-kreativen-kamp-vo-bogdanci/

16/08/2022

Фестивалот „Литера“ почна со Летен креативен камп во Богданци

https://www.radiomof.mk/festivalot-litera-pochna-so-leten-kreativen-kamp-vo-bogdanci/

16/08/2022

Фестивалот „Литера“ почна со Летен креативен камп во Богданци

https://nezavisen.mk/festivalot-litera-pochna-so-leten-kreativen-kamp-vo-bogdanci/

16/08/2022

ФЕСТИВАЛОТ „ЛИТЕРА“ ПОЧНА СО ЛЕТЕН КРЕАТИВЕН КАМП ВО БОГДАНЦИ

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=496020

16/08/2022

Со летен креативен камп во Богданци започна фестивалот „Литера“

https://meta.mk/so-leten-kreativen-kamp-vo-bogdanci-zapochna-festivalot-litera/

16/08/2022

Прес клипинг Литера во Богданци:

https://republika.mk/vesti/kultura/festivalot-litera-pochna-so-leten-kreativen-kamp-vo-bogdanci/

31/05/2021

МАСТЕРКЛАС НА ГОЛЕМИОТ ХРВАТСКИ ИЛУСТРАТОР СВЈЕТЛАН ЈУНАКОВИЌНА ФЕСТИВАЛОТ „ЛИТЕРА“

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=414609

31/05/2021

Мастерклас на големиот хрватски илустратор Свјетлан Јунаковиќ на фестивалот „Литера“

https://nezavisen.mk/masterklas-na-golemiot-hrvatski-ilustrator-svjetlan-junakovikj-na-festivalot-litera/

31/05/2021

Мастерклас на големиот хрватски илустратор Свјетлан Јунаковиќ на фестивалот „Литера“

https://www.slobodenpecat.mk/masterklas-na-golemiot-hrvatski-ilustrator-svjetlan-junakovik-na-festivalot-litera/

01/06/2021

Изложба на илустрации од македонскиот илустратор Младен Туниќ на „Литера 2021“

https://www.radiomof.mk/izlozhba-na-ilustracii-od-makedonskiot-ilustrator-mladen-tunikj-na-litera-2021/

02/06/2021

Фестивал за литература и илустрација за деца „Литера 2021“

https://vistina.com.mk/festival-za-literatura-i-ilustracija-za-deca-litera-2021-otvoranje-so-golema-izlozba-na-ilustracii-na-doajenot-mladen-tunikj/

02/06/2021

Голема изложба на илустрации на доајенот Младен Туниќ

https://republika.mk/vesti/kultura/golema-izlozba-na-ilustracii-na-doajenot-mladen-tunikj/

03/06/2021

Почнува Фестивалот за литература и илустрација за деца „Литера 2021“

https://libertas.mk/pochnuva-festivalot-za-literatura-i-ilustraci-a-za-deca-litera-2021/

14/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://pressingtv.mk/magazin/festival-litera-2020-vecherva-se-otvora-izlozbata-na-ilustracii-na-dimitar-kondovski/

14/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://libertas.mk/izlozhba-na-ilustracii-od-dimitar-kondovski/

14/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://a1on.mk/culture/izlozhba-na-ilustracii-od-dimitar-kondovski-2/

14/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://nezavisen.mk/izlozhba-na-ilustracii-od-doajenot-dimitar-kondovski-vo-mala-stanica/

13/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://www.slobodenpecat.mk/festival-litera-2020-najmladite-ke-gi-istrazhuvaat-remek-delata-na-dimitar-kondovski/

14/10/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://pressingtv.mk/magazin/festival-litera-2020-vecherva-se-otvora-izlozbata-na-ilustracii-na-dimitar-kondovski/

22/09/2020

Изложба на илустрации на големиот ликовен уметник Димитар Кондовски во „Мала станица“

https://makfax.com.mk/kultura/2000704/

12/04/2019

„Светот на Биби“ – дел од првиот фестивал за детска литература и илустрација „Литера“

https://deca.mk/svetot-na-bibi-del-od-prviot-festival-za-detska-literatura-i-ilustratsija-litera/

13/04/2019

Прес клипинг Литера 2019

https://smart.sdk.mk/zhivot/festival-za-detska-literatura-vikendov-vo-msu/

09/05/2019

Прес клипинг Литера 2019

https://www.mkd.mk/node/330203