Изберете јазик:

Се наоѓате во:

Почетна Контакт

Контакт

Организација

Софија Семенпеева

Тел: 070 337 164

Е-маил: contact@effectiva.com.mk

Односи со јавност

Сребра Пасовска

Тел: 071 391 494

Е-маил: srebra.pasovska@gmail.com

Креативен тим

Кристијан Јованоски

Тел: 076 840 436

Е-маил: effectiva.sofija@gmail.com

Дизајн тим ефектива

Емилија Ќипроска

Тел: 078 378 800

Е-маил: creative@effectiva.com.mk