Се наоѓате во:

Почетна Контакт

Контакт

Организација

Софија Семенпеева

тел: 070 337 164

email: contact@effectiva.com.mk

Односи со јавност

Сребра Пасовска

тел: 071 391 494

email: srebra.pasovska@gmail.com

Креативен тим

Кристијан Јованоски

тел: 076 840 436

email: effectiva.sofija@gmail.com

Дизајн тим ефектива

Емилија Ќипроска

тел: 078 378 800

email: creative@effectiva.com.mk