Choose a language:

You are in:

Home For The Festival

For The Festival

The goal of the festival is to present the best works of domestic and international children's literature and illustration. Domestic and foreign illustrators and publishing houses will participate.

Програмата на Меѓународниот фестивал на детска литература и илустрација “Литера” ќе опфати повеќе активности чија главна цел е подигање на свеста за важноста на литератирата за деца и илустрацијата за развојот на современо и квалитетно општество, улогата на литература во интелектуалниот и емотивниот развој на најмладите.

The goal of the festival is to present the best works of domestic and international children's literature and illustration. Domestic and foreign illustrators and publishing houses will participate.

Програмата на Меѓународниот фестивал на детска литература и илустрација “Литера” ќе опфати повеќе активности чија главна цел е подигање на свеста за важноста на литератирата за деца и илустрацијата за развојот на современо и квалитетно општество, улогата на литература во интелектуалниот и емотивниот развој на најмладите.

Што е Литера?

“Литера” е меѓународен фестивал за литература и илустрација за деца во чии рамки се одржуваат широк спектар активности наменети за различни целни групи – стручната јавност, издавачките куќи (литература за деца и млади), децата од школска и претшколска возраст, родителите, илустраторите и книжевниците. Квалитетната литература за деца е од исклучително значење за развојот на идните генарации и градење современото мултиетничко и инклузивно општество. Една од главните цели на „Литера“ е токму популаризација на литературата за деца и млади и подигнување на свеста кај родителите и децата за важноста која таа го има за правилниот интелектуален, но и емоционален развој.

More

Team Litera

Тимот на фестивалот го сочинуваат десет професионалци од областа во која делуваат, истите се поделени се поделени во четири под групи. Тим за административни работи, Тим за односи со јавност, Креативен тим и Тим за организација на изложби и настани. За време на фестивалот секогаш дополнително ангажираме сценограф, продуцент и волонтери.За време на фестивалот се ангажираат повеќе од 30 професионалци за менторските работилници.Визуелната комуникација за настанот ја извршува тимот од дизајнери на Ефектива.

More

Support for the festival

Бидете дел од мисијата на „Литера“. Вградете се во нашата цел, заедно да ја подигнеме свеста за важноста на литературата за деца и илустрацијата за развојот на современо и квалитетно општество, улогата на литература во интелектуалниот и емотивниот развој на најмладите. Само така ќе создадеме силна генерација која ќе може да гради здраво општество. Инвестирате во општествено значајни теми кои делуваат за развој на идните генерации.

More

Facts

Целта на фестивалот е да ги презентира најдобрите дела од домашната и светската литература за деца и илустрација. Учествуваат домашни и странски илустратори и издавачки куќи.

More

News

Тука можете да ги прочитате сите новости во врска со тековното издание на фестивалот „Литера“, но и стари новости поврзани со минатите изданија на фестивалот.

More

Awards

Важна новина на фестивалот беше воведувањето награди со кои се вреднуваше авторството на писателите за деца и на илустраторите. Идејата е да се поттикне и да се поддржи литературата и илустрацијата за деца.

More