Владимир Лукаш

Home > Учесници > Владимир Лукаш

Владимир Лукаш е роден во дамнешната 1978 година во Скопје
и има страв од скакулци. Понекогаш зборува во рима и како
мечок спие во зима. Живее и работи во Радишани, кај немирните
зајчиња плишани.